17 กรกฎาคม 2556

กิจกรรมศึกษาดูงาน ร.ร. บ้านบ่อหวี

ศึกษาดูงานที่ อ.สวนผึ้ง  ได้พบปะกับเด็กชาวเขา และศึกษาการเรียนการสอนของครูอาจารย์
**ประโยชน์ ได้เห็นความรัก ความสามัคคี ของหมู่คณะ ที่มอบให้แก่เด็กๆ ที่เราได้สัมผัส**

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น