17 กรกฎาคม 2556

กิจกรรมปันจักรยานเพื่อสุขภาพ


เป็นกิจกรรมของวิชาพละ ปั่นเพื่อสุขภาพ สนุกมากเรย และเหนื่อยมากๆ
เป็นการปั่นจักรยานที่ท้าทาย มีอุปสรรคมากมาย น่าตื่นเต้นมากกับการปีนเขา
**ประโยชน์ สามารถบริหารร่างกายได้ทุกส่วน กล้ามเนื้อแข็งแรง ยืดหยุ่นดี**กิจกรรม กีฬาสีดอกคูณเกมส์ 2555


งานกีฬาสีของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เราก็ได้เป็นตัวแทนขึ้นสแตนเชียร์กีฬาสี
สนุกมากมาย ได้เพื่อนต่างคณะ ต่างเอกเพิ่มขึ้น
**ประโยชน์  เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ จนทำให้เกิดความเข้มแข็ง และประสบผลสำเร็จ**


กิจกรรมศึกษาดูงาน ร.ร. บ้านบ่อหวี

ศึกษาดูงานที่ อ.สวนผึ้ง  ได้พบปะกับเด็กชาวเขา และศึกษาการเรียนการสอนของครูอาจารย์
**ประโยชน์ ได้เห็นความรัก ความสามัคคี ของหมู่คณะ ที่มอบให้แก่เด็กๆ ที่เราได้สัมผัส**

กิจกรรมรับน้อง 2555

เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้อง ของเอกประถมศึกษา 2555
ทำให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ