17 กรกฎาคม 2556

กิจกรรมรับน้อง 2555

เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้อง ของเอกประถมศึกษา 2555
ทำให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น